drukuj
przekaĹĽ
logo

Telewizja Polsat Sp. z o.o.
(Profil firmy)


Inżynier IT TV/Informatyk

TELEWIZJA POLSAT Sp. z o.o.
poszukuje kandydatów do współpracy jako:
INŻYNIER IT TV / INFORMATYK


Oczekujemy:
 • doświadczenia z instalacją, konfiguracją oraz utrzymaniem systemów
  i aplikacji IT,
 • doświadczenia w administrowaniu sieciami komputerowymi,
 • znajomości systemów operacyjnych Linux i Microsoft Windows,
 • znajomości technologii wirtualizacyjnych (VMware),
 • doświadczenia z monitorowaniem nadzorowanych usług,
 • wykształcenia kierunkowego,
 • odporności na pracę w stresie,
 • dobrej znajomości języka angielskiego.
Oferujemy:
 • współpracę z największą grupie medialno-telekomunikacyjną w Polsce
 • przyjazną i profesjonalną atmosferę

Osoby spełniające ww. kryteria prosimy o przesłanie życiorysu zawodowego na adres:  rekrutacja@polsat.com.pl lub poprzez portal grapevinejobs.pl

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Telewizja Polsat Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 388899, NIP 1130054762, REGON 930171612, e-mail: daneosobowe@polsat.com.pl.

W Telewizji Polsat Sp. z o.o. został wyznaczony inspektor ochrony danych – kontakt: daneosobowe@polsat.com.pl.
więcej - KLIKNIJ

Warszawa

praca stała

emisja - TV / satelitarna / kablowa / płatna

  aplikuj