drukuj
przekaĹĽ
logo

Cavatina Sp. z o.o.
(Profil firmy)


Realizator dźwięku

Cavatina NP Studio (Bielsko-Biała) poszukuje kandydatów na ww.stanowisko.Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • Realizacja sesji nagraniowych (również live),
 • Miks, mastering,
 • Organizacja pracy Studia 

Wymagania:

 • Obsługa systemu PRO TOOLS,
 • Wiedza i umiejętności z zakresu realizacji dźwięku,
 • Min. 2-letnie doświadczenie w realizacji nagrań,
 • Wrażliwość na strój i walory brzmieniowe instrumentów, artykulacje, „punktualność” muzyków,
 • Wiedza ogólna  z teorii muzyki,
 • Znajomość zagadnień informatycznych,
 • Orientacja w rynku urządzeń studyjnych,
 • Zdolności organizacyjne, łatwość nawiązywania kontaktów, miłe usposobienie.

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1) pragniemy Państwa poinformować, iż Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest firma CAVATINA GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Krakowie (ul. Wielicka 28,  30-552 Kraków),  wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejestrowy pod nr KRS 0000689870; posiadająca numer NIP 679-315-46-39; posiadająca numer REGON 36802810500000; adres e-mai: biuro@cavatina.pl; adres do korespondencji: ul. Partyzantów 51 43-300 Bielsko-Biała.

Pani /Pana dane będą przetwarzane  w celu rekrutacji, a jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przyszłe rekrutacje także w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji z Pani/Pana udziałem. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będzie  art.6.ust1.pkt.a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. Pani /Pana zgoda.

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie danych osobowych skutkuje niemożnością uczestniczenia w procesach  rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji i w okresie 1 roku po zakończeniu rekrutacji, a jeśli wyraziła Pani /Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku od daty przesłania przez Panią/Pana aplikacji.

 

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnąć zgodę może Pan/Pani na adres do korespondencji lub adres e-mail: biuro@cavatina.pl


Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie aktualnego cv wraz z dokładnym opisem posiadanych umiejętności i doświadczenia, na adres:

rekrutacjastudio@cavatina.pl lub poprzez portal grapevonejobs.pl, koniecznie z dopisaną klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Cavatina GW Sp. z o.o. niezbędnych w aktualnym procesie rekrutacji."Bielsko-Biała

praca stała

muzyka

  aplikuj